SLUŽBY

Léčebně-diagnostická a preventivní péče poskytovaná naší ambulancí

Všechny služby na jednom místě

Ultrazvuková diagnostika

V ordinaci je k dispozici moderní stacionární barevný dopplerovský ultrazvukový přístroj třídy high-end            a mobilní, přenosný přístroj pro akutní situace nebo domácí návštěvy. MUDr. Baloun se pravidelně účastní ultrazvukových expertních kurzů, v rámci školení absolvoval kromě běžné klinické diagnostiky řadu kurzů DEGUM (Kl.Weiden , Regensburg University Hospital) a působil také jako lektor ultrazvukových kurzů.

V případě indikace se provádějí následující vyšetření:

Pohotovostní laboratoř

V naší pohotovostní laboratoři můžeme diagnostikovat některá závažná kardiovaskulární onemocnění kvantitativní POCT-diagnostikou do 15 minut a rychle tak jednat.

Diagnostika v místě péče (POC) se stala nepostradatelnou součástí moderní medicíny. Všude tam, kde je zapotřebí rychlost a přesnost, jsou tyto okamžité laboratorní parametry k dispozici.

Naše pohotovostní laboratoř poskytuje důležitá měření pro včasnou diagnózu nebo diferenciální diagnózu srdečního selhání, akutního koronárního syndromu a plicní embolie. Biomarkery troponin I, CK-MB, myoglobin, NT-proBNP, krevní cukr, INR, hkt, CRP a D-dimery lze kvantitativně vyšetřit během 10 minut.

Lze zjistit nebo vyloučit následující onemocnění:

Používáme nejmodernější zařízení s plnou konektivitou firmy Samsung a skandinávské analyzátory Lumira.

Srdeční diagnostika

Pravidelně aktualizujeme naše vybavení pro pokročilou kardiologickou diagnostiku, takže v současné době používáme moderní systém od společnosti Schiller. K dispozici je u holterovského snímání srdeční elektrické aktivity řada nových užitečných funkcí, jako je automatická analýza vlny P nebo měření zátěžového indexu srdce.

Elektrokardiografie měří jemné elektrické proudy srdečního svalu a odvozuje je jako křivku signálu. Používá se k diagnostice kardiovaskulárních onemocnění.

Ergometrie se používá k diagnostice oběhových chorob a zátěžových arytmií a k hodnocení výkonnosti.

Při dlouhodobém EKG se elektrokardiogram snímá po delší dobu (obvykle 24 hodin). Používá se k objasnění např. srdečních arytmií, palpitací nebo příznaků podobných záchvatům.

Zde se krevní tlak měří po delší dobu (obvykle 24 hodin). Používá se k počátečnímu objasnění vysokého krevního tlaku, ke kontrole nastavení krevního tlaku a např. při podezření na vysoký krevní tlak v noci.

K měření arteriální saturace kyslíkem se používá pulzní oxymetrie. Pulzní oxymetrie se používá jako standardní monitorování pacienta v naléhavých případech, např. při šoku.

 

Spirometrie se používá k vyšetření funkce plic, např. k diagnostice a sledování bronchiálního astmatu, CHOPN nebo jiných plicních onemocnění.

Index ABI je hodnota, kterou lze stanovit pomocí dopplerovské sonografie a měření krevního tlaku. Index je kvocientem krevního tlaku na dolní končetině a krevního tlaku na horní končetině. Používá se k odhadu kardiovaskulárního rizika a k posouzení progrese cévního okluzivního onemocnění.

Ke kontrole krevního oběhu se používá Schellongův test. Je určen k diagnostice pacientů s mdlobami nebo závratěmi.

Od 1. 9. 2019 je předexpoziční profylaxe HIV pro určité rizikové skupiny zvláště ohrožené infekcí HIV benefitem ze zákonného zdravotního pojištění. Naše ordinace disponuje v rámci specializačního vzdělávání oprávněním předepisovat léky pro HIV-PrEP na úhradu ze zákonného zdravotního pojištění. Zároveň poskytujeme plný screening pohlavně přenosných chorob, taktéž hrazený zákonným pojištěním. Smlouvy máme rovněž s většinou privátních pojišťoven.

Pokud máte zájem o PrEP proti HIV a dosud jste PrEP nepoužili, objednejte se nejprve na vyšetření na HIV          a další pohlavně přenosné choroby. Vzhledem k tomu, že naši pacienti s PrEP mají většinou velmi vzdálenou cestu, je laboratorní diagnostika vždy vázána na objednání. Pokud jsou následně splněny všechny zdravotní podmínky pro bezpečné užívání PrEP, obdržíte poštou nebo formou e-receptu příslušný recept a bude sjednáno další vyšetření.

Během aktivního užívání PrEP jsou povinné laboratorní kontroly (test na HIV, test na sexuálně přenosné infekce, funkci ledvin atd.) a také lékařská konzultace každé 3 měsíce.

Pokud si přejete, můžete výsledky vyšetření obdržet 3 až 4 pracovní dny po odběru vzorku prostřednictvím e-mailu nebo naší aplikace PatMed. Při šifrování e-mailové komunikace prostřednictvím softwaru Tobit používáme vysoké bezpečnostní standardy.

Preventivní opatření

Probereme s vámi očkovací plány a individuální preventivní péči. Nezapomeňte si s sebou přinést očkovací průkaz. Jsme také certifikovaným očkovacím centrem proti žluté zimnici. Náklady na většinu očkování hradí zdravotní pojišťovny.

Screening u pacientů s diabetem 2. typu, CHOPN, bronchiálním astmatem, ischemickou chorobou srdeční může zmírnit sekundární onemocnění nebo jim předcházet.

Naše ordinace patří mezi kvalifikované ordinace, které mohou provádět tzv. screening rakoviny kůže. Zákonem pojištěné osoby starší 35 let mají nárok na tuto metodu včasného záchytu rakoviny kůže každé dva roky (náklady hradí zdravotní pojišťovna). Příprava: Odstraňte veškeré tělesné šperky. Neličte se.

Včasné odhalení některých onemocnění je důležitým preventivním opatřením. Pokud prevenci provádíte pravidelně, děláte hodně pro zachování svého zdraví a v případě odhaleného onemocnění zvyšujete své šance na uzdravení. Čím dříve jsou závažná onemocnění odhalena, tím lepší jsou možnosti lékařské reakce. Lidé se zákonným zdravotním pojištěním mají nárok na celou řadu pravidelných screeningových vyšetření.

Ty závisí na pohlaví a věku a jsou poskytovány v různých intervalech.

  • od 18 do 35 let (ženy i muži): jednorázová všeobecná prohlídka, včetně UZ břicha.
  • od 35 let (ženy i muži): Jednou za tři roky se provádí všeobecná zdravotní prohlídka pro včasné odhalení např. onemocnění ledvin, kardiovaskulárních chorob a cukrovky. V rámci programu GUAD možno intervaly zkrátit na 1,5 roku.
  • V rámci preventivní prohlídky: Od podzimu 2021 je prováděn také jednorázový screening na infekce virem hepatitidy B a hepatitidy C. Jeho cílem je odhalit nezjištěné infekce a léčit je v počátečním stádiu, aby se předešlo dlouhodobým následkům. Pokud byla poslední kontrola provedena před méně než třemi lety, může být screening proveden i samostatně.
  • od 35 let (ženy i muži): Vyšetření rakoviny kůže každé dva roky (včasný záchyt). Vyšetřuje se kůže celého těla.
  • od 45 let (muži): každoroční screeningové vyšetření pohlavních orgánů a prostaty.
  • od 50 let (ženy): Včasná detekce kolorektálního karcinomu – konkrétně jako každoroční test na skrytou krev ve stolici.
  • od 50 let (muži): Včasná detekce kolorektálního karcinomu – buď jako každoroční test na skrytou krev ve stolici ve věku 50 až 54 let, nebo dvě kolonoskopie v minimálním intervalu deseti let od 50 let.
  • od 55 let (ženy): Včasná detekce rakoviny střev – buď každé dva roky jako test na skrytou krev ve stolici, nebo dvěma kolonoskopiemi v minimálním intervalu deseti let.
  • od 65 let (muži): jednorázový nárok na ultrazvukové vyšetření pro včasné odhalení aneuryzmat břišní aorty.

Každá zdravotní pojišťovna může ve svých stanovách stanovit další vyšetření. 

Očkování proti žluté zimnici

Naše ordinace je certifikovaným očkovacím centrem WHO proti žluté zimnici. V případě potřeby nás o tom prosím kontaktujte. Vakcínu proti žluté zimnici máme zpravidla vždy na skladě, takže očkování lze provést i v krátkém termínu.

očkování

Domácí návštěvy

Samozřejmě provádíme také domácí návštěvy, a to jak v péči o chronicky nemocné pacienty, tak v akutních případech, pokud nemůžete z důvodu nemoci navštívit ordinaci. Pokud máte takový zdravotní důvod, neprodleně nám zavolejte. Stručně nám sdělte svůj problém, abychom mohli posoudit naléhavost návštěvy.

Další

Provádíme vyšetření, např. vyšetření způsobilosti pro nákladní automobily, vyšetření profesní způsobilosti atd.

Cokoli je nutné, např. pro zaměstnavatele, mateřskou školu, fitness studio nebo pojištění storna cesty. Patří sem také zdravotní potvrzení a mnoho dalšího.