logo bayerwaldarzt

Arztpraxis Dr. Baloun

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 10.září 2023
Datum účinnosti: 10. září 2023

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Arztpraxis Dr. Baloun, Dreisesselstr. 43, Bayern 94089, Německo, e-mail: rezeption@bayerwaldarzt.de, tel: (dále jen „služba“), o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( http://bayerwaldarzt.webovkyzakacku.cz ). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Informace, které shromažďujeme:

 Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

  • Jméno
  • E-mail
  • Mobilní telefon
  • Datum narození
  • Adresa
Jak vaše údaje používáme:

Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

  • Podpora
  • Správa objednávky zákazníka


Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

Uchovávání informací:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let po ukončení účtu uživatele nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Vaše práva:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, případně právo získat kopii svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu rezeption@bayerwaldarzt.de. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Přímou marketingovou komunikaci nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, můžete odmítnout, pokud nám napíšete na adresu rezeption@bayerwaldarzt.de.

Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

Cookies

Více informací o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Stížnosti/pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pracovníka pro stížnosti na adrese Arztpraxis Dr. Baloun, Dreisesselstr. 43, e-mail: rezeption@bayerwaldarzt.de. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů generované pomocí služby CookieYes.