logo bayerwaldarzt

Arztpraxis Dr. Baloun

MUDr. Rudolf Baloun

Specialista v oboru interního lékařství (vyšetření FA v Mnichově, BLÄK, Bavorsko), pohotovostní lékař, zdravotní poradenství na cestách, očkovací centrum proti žluté zimnici certifikované WHO.

Klinická praxe od 1. 1. 2008 do současnosti:

Nemocnice Weiden, fakultní nemocnice UKR, interní jednotka intenzivní péče (kardiologie, gastroenterologie, infektologie, nefrologie, pneumologie, revmatologie pod vedením Prof. Dr. F. Kullmanna a Prof. Dr. R. Schwingera)

Univerzitní nemocnice Regensburg, I. lékařská klinika pod vedením Prof. Dr. B. Salzbergera (infektologie).

Ústav lékařské mikrobiologie a hygieny, Univerzitní nemocnice Regensburg pod vedením Prof. Dr. Dr. A. Gessnera.

Klinická praxe od roku 2004 do 31.12.2007:

Klinika infekčních a tropických nemocí 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přednosta Prof. Dr. J. Beneš

Okresní nemocnice Karlovy Vary, ČR, Interní oddělení, pod vedením prim. Dr. J. Žáka

Vzdělání, státní zkouška a doktorát na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ostatní:

 • 2015 Bavorský premiér Horst Seehofer mu udělil Bavorskou medaili za záchranu života.
 • 2015 Různé pokročilé ultrazvukové kurzy: cévní diagnostika (nemocnice Agatharied, prof. Becker), ultrazvuk srdce (Charité, Berlín).
 • Od roku 2013 člen AGBN (Sdružení lékařů pracujících v bavorské pohotovostní službě).
 • Od roku 2012 externí vyučující na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • Od r. 2011 externí expert Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro fytofarmaka.
 • 2007, 2008, 2009, 2011,
 • 2012, 2013, 2014 Účast na mezinárodních infektologických sympoziích ECCMID
 • Od roku 2007 Ph. D. – dálkové studium v oboru „Biomedicína“, specializace infektologie na 3. lékařské fakultě UK v Praze.
 • 2009 různé pokročilé kurzy ultrazvuku: cévní diagnostika (Uni Erlangen)
  2008 Základní kurzy ultrazvuku „břicho“, certifikát DEGUM.
 • Od roku 2006 členem Společnosti infekčního lékařství
 • 2006 Kurz farmaceutického lékařství, pořádaný 3. lékařskou fakultou UK (trvání kurzu do konce roku 2007)
 • 2006 Člen týmu výzkumného projektu Infekční endokarditida 2007
 • 2006 Technický redaktor webových stránek České společnosti infekčního lékařství.
 • 2004, 2006 Účastník různých kurzů a přednášek České internistické společnosti a České kardiologické společnosti.
 • 2005 Absolvent kurzu Antibiotická terapie I-IV, pořádaného Klinikou infekčních chorob 3. LF UK a VFN v Praze.

Nedávné publikace (pouze impaktované publikace):

Incidence, predisposing factors and aetiology of infective endocarditis in the Czech Republic. 
Dzupova O, Machala L, Baloun R, Maly M, Benes J; Czech Infective Endocarditis Working Group. Scand J Infect Dis. 2012 Apr;44(4):250-5. Epub 2011 Nov

Endocarditis 2007: Results of a multicentric study on occurrence and characteristics of infective endocarditis]. 
Benes J, Baloun R, Dzupová O. Vnitr Lek. 2011 Feb;57(2):147-54. Czech.

Mozna zdravotni rizika u nove prichozich zadatelu o azyl z neevropskych zemi.
Baloun, R. Klin Mikrobiol Infekc Lek. 2015 Nov;(3):82-84. Review. Czech.